यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको तीनवटा तथ्यपत्र अनुवादित

संयुयक्त राष्ट्र संघको स्वतन्त्र र समान UN Free and Equal ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अन्तर्गतका तीन पहिचानहरू बारे तथ्य पत्र जारी गरेको थियो । उक्त तथ्यपत्रहरू अन्तर्लिङ्गी तथ्यपत्र, पारलिङ्गी तथ्यपत्र र द्वयौनिक तथ्यपत्र हुन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघले अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशन गरेको यी तीनवटै तथ्यपत्र क्वयेर युवा समूहकी रुक्शना कपालीले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका छन् । यी तथ्यपत्रहरू अङ्ग्रेजी भाषामा, नेपाली भाषामा र अङ्गेज्री नेपाली दुबै भएको यहाँ डाउलोड गर्न सकिन्छ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s